Web Builder

Werkwijze

Intake

Wanneer u uw zoon of dochter bij mij wilt aanmelden zullen we eerst een intakegesprek voeren. Tijdens dit telefonische gesprek van een half uur zullen we samen de hulpvraag bepalen en zal ik informatie over uw kind vragen en mogelijkheden aangeven. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend!


Onderzoek

Wanneer we verder gaan met het traject zal de eerste afspraak bestaan uit onderzoeken:

•Gesprek met u en uw kind.

•Visuele screening

•Wereldspel

•Non verbale intelligentietest

•Didactisch onderzoek


Tijdens het onderzoek, die in geval van een intake onderzoek bij elkaar ongeveer 1,5 tot 2 uur duurt, kunnen we vaststellen wat de oorzaken van de problemen zijn en welke aanpak het beste bij uw kind aansluit. Op deze wijze vormen we de beste omstandigheden om vooruitgang te boeken.


Plan opstellen

Als afsluiting van de onderzoeken worden in een gesprek de uitslagen kort samengevat en verdere mogelijkheden besproken, zowel wat mogelijk is bij Eigenwijz 4uit! als bij u. Om de beste resultaten te boeken zal uw kind ook opdrachten en oefeningen mee naar huis krijgen om het geleerde eigen te maken. Wanneer we het eens zijn over de handelwijze zal er een plan opgesteld worden en in het vervolg traject gewerkt worden volgens plan.


Begeleiding

De begeleiding kan bestaan uit gerichte oefening van de leerstof tijdens remedial teaching. Tijdens de begeleiding op maat wordt er geoefend met datgeen waar uw kind zwak in is op een wijze die past bij uw zoon of dochter. Mogelijkheden bestaan o.a uit beelddenktraining, oogtraining en/of Into Bounce® leren in bewegen of een combinatie hiervan. We kijken hierin naar het totaalbeeld. Naast de achterstanden die uw kind opgelopen heeft wordt er ook aandacht besteed aan faalangst reductie.


Ook is het mogelijk om workshops te volgen voor kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs waarin uw zoon of dochter in een aantal sessies leert om alles uit zichzelf te halen wat erin zit!


Eigenwijz 4uit werkt samen met Apollo Acupunctuur met wie zij de praktijkruimte deelt. Dit biedt prachtige mogelijkheden om de begeleiding te ondersteunen met de diverse behandelingen die Apollo Acupunctuur biedt!